A Társadalomföldrajzi Tudományos Diákkör szakmai hétvégéje a Balaton-felvidéken

2023.07.14.
A Társadalomföldrajzi Tudományos Diákkör szakmai hétvégéje a Balaton-felvidéken

Balaton-felvidéki terepi tanulmányutat szervezett június 9-től 11-ig a Társadalomföldrajzi TDK műhely, Kiss János Péter adjunktus vezetésével, Szalkai Gábor és Szabó Pál docensek, valamint tíz földrajz és geográfus szakos hallgató részvételével.

Első nap délelőtt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park csopaki központjában Ancsin Gergely geográfus mutatta be a hazai nemzeti parki igazgatóságok, s közelebbről a BfNPI sokrétű munkáját, továbbá az UNESCO által 1997 óta felügyelt Geopark Hálózat szerepét, lehetőségeit, konkrétan a hazánkban egyelőre létező két geopark egyikének, a Bakony-Balaton Geoparknak a működését. Előadása középpontjában a táj és ember kapcsolata, az átalakuló tájhasználat miatti kihívások és kezelésük, illetve a környezeti kérdések társadalmi konfliktusai álltak. Délután a Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft Társadalomtudományi Kutatócsoportjának vendége volt a társaság Balatonarácson, ahol Oláh Miklós szociológus és Fekete Károly geográfus beszélt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalmi, gazdasági jellemzőiről, terület- és településfejlesztési intézményeiről, gyakorlati működéséről, s a geográfus tudás, illetve a tudományos kutatás szerepéről, lehetőségeiről a térség ügyeiben.

Másnap délelőtt terepbejárásra ment a csoport Balatonakali és Dörgicse térségébe. A „szőlőhegyi túra" során Törő Balázs néprajzkutató (Laczkó Dezső Múzeum) ismertette, miként zajlott itt régen a szőlőtermesztés, borászat és mutatta be, hogyan változott meg a tájhasználat a balatoni szőlőhegyeken mára. A korlátozottan még gazdálkodó, illetve a szőlőhegyeket rekreációs célokra használó, gazdálkodást már nem folytató ingatlantulajdonosok egy-egy képviselőjétől közvetlen információkat is kaphattak a hallgatók az értékvesztéstől, illetve társadalmi konfliktusoktól sem mentes folyamatokról.

A délután során az oktatók tartottak – személyes élményekkel is illusztrált, a tanterminél kötetlenebb formátumú – szakmai előadásokat. Szó esett a kutatás, ezen belül a tudományos diákköri munka hallgatók számára nyitott lehetőségeiről, a téma- és témavezető-választás szempontjairól, illetve a TDK-dolgozatokkal kapcsolatban előforduló leggyakoribb szakmai (elvi-módszertani) és formai (fogalmazási, hivatkozás-kezelési stb.) problémákról. Zárásképpen a hallgatók az előadások, illetve a megelőző két nap tapasztalatai alapján társadalomföldrajzi kutatásra, TDK-dolgozat írására alkalmas témákat fogalmaztak meg saját maguk számára a balatoni térséggel kapcsolatosan.

Harmadnap kettévált a csapat: választani lehetett Veszprém, Európa kulturális fővárosának, az ottani EKF-helyszíneknek a megtekintése, illetve egy balatonfüredi turisztikai, természetjáró program (Koloska-völgy, Tamás-hegy, Jókai-kilátó, Lóczy-barlang, az ELTE-hez is kapcsolódó két vezető földrajz- és földtudós, Hunfalvy János és Lóczy Lajos emlékhelyeinek felkeresése) között.

Az esemény a Nemzeti Tehetség Program NTP-HHTDK-22-0075 számú, „Az ELTE TTK Tudományos Diákköri programjai a 2022/23-as tanévben” című pályázata keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg.