AZ OTKA 2023-AS TÁMOGATOTTJAI AZ FFI-ben

2023.12.04.
AZ OTKA 2023-AS TÁMOGATOTTJAI AZ FFI-ben

Egyetemünkről 37 projekt nyert összesen több mint 1,3 milliárd forintos támogatást, ami az országosan odaítélt támogatás 10%-a. A legtöbb induló kutatás a Természettudományi Karhoz (24) kapcsolódik, de kiemelkedően szerepeltek a Bölcsészettudományi Kar (6) és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (6) kutatói is.

Az egyéni kutatókat, kutatócsoportokat célzó OTKA-típusú pályázati konstrukció a hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak fejlődését és tudományos sikereit kívánja elősegíteni, növelve a magyar kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal májusi beadási határidővel közzétett pályázati felhívására 1373 projektjavaslat érkezett be, összesen 52,37 milliárd forintnyi támogatási igénnyel.

A négy felhívásra az ELTE kutatói 153 pályázatot nyújtottak be, ezek közül 37-t támogat az NKFIH, összesen több mint 1,3 milliárd forintos támogatási összeggel – ez az országosan odaítélt támogatás 10%-a.

A tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítását támogató kutatási témapályázatok keretében idén 183 új kutatási projekt indulhat, összesen közel 7,5 milliárd forint összegű támogatásból. Ebből 19 egyetemünkön fog megvalósulni közel 763 644 000 forintos támogatással: 12 a TTK-n, 2 a BTK-n, 4 a PPK-n és 1 az IK-n.

A 12 évnél nem régebbi (2011. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A pályázat keretében 87 fiatal kutató kezdhet új projektet összesen 3,5 milliárd forintos támogatással, közülük 7 indul majd az ELTE-n összesen 278 776 000 forint összeggel: 4 a TTK-n, 2 a BTK-n és 1 a PPK-n.

A Földrajz- és Földtudományi Intézetben a következő kutatók nyertek támogatást tudományos munkájukhoz:

KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOK

Jakobi Ákos (Regionális Tudományi Tanszék): Konzorcium, fő p.: A koronavírus-járvány okozta válság gazdasági hatásainak területi aspektusai Magyarországon

Mészáros Róbert (Meteorológiai Tanszék): Konzorcium, fő p.: A beltéri levegőminőséget leíró fizikaikémiai paraméterek meghatározása szimulációs környezet fejlesztéséhez

FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZATOK

Botfalvai Gábor (Őslénytani Tanszék): Gerinces őslénytani és szedimentológiai kutatások a Hátszegimedencében (Densuş-Ciula Formáció, Románia) felfedezett új késő kréta gerinces lelőhelyeken

Kern Anikó (Meteorológia Tanszék): Globális változásokra adott ökoszisztéma-válaszok detektálása műholdas adatok felhasználásával

Gratulálunk és eredményes kutatómunkát kívánunk!