Bernhard Eitel földrajztudós plenáris előadása az Eötvös napon

2024.05.07.
Bernhard Eitel földrajztudós plenáris előadása az Eötvös napon

2024. május 9-én tartják az ELTE Természettudományi Kar kiválósági rendezvényét, az Eötvös Napot, ahol a Kar újonnan kinevezett díszdoktorait is köszöntjük. 

Az idén,  Bernhard Eitel földrajztudós részére "doctor et professor honoris causa" címet adományoz az ELTE Szenátusa. Eitel professzor az Eötvös Napon, 11:20 órától előadást tart Desert-Margin Areas and the Development of Early Cultures - towards the Neo-Deterministic Paradigm címmel. Az előadás absztraktja a  linkre kattintva elérhető.

BERNHARD EITEL (1959)

a geomorfológia, a talajföldrajz és a geoarcheológia, vagyis a földrajzi, földtudományi módszerek régészeti alkalmazásának világszerte elismert kutatója. 2001 óta a Heidelbergi Egyetem Földrajzi Intézet professzora. Kutatásaiban kiemelt figyelmet fordít a száraz éghajlatú területek felszínfejlődésére és ökológiai viszonyaira, a helyi társadalmak környezetgazdálkodási formáira. Ezzel olyan komplex kérdésekre keresi a válaszokat, amelyek az éghajlati és más környezeti változások összefüggéseire, a természeti és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásaira, a természet- és társadalomtudományok együttműködésének szükségességére hívják fel a figyelmet. 2007–2023 között a Heidelbergi Egyetem rektora volt. Hivatali ideje alatt kiemelt partnernek tekintette az ELTE-t, nagy hangsúlyt fektetett a kétoldalú kapcsolatok erősítésére, valamint az egykor Heidelbergben doktorált Eötvös Loránd emlékének ápolására. Geográfusként fontos szerepet játszott abban is, hogy a Heidelbergi Egyetem Földrajzi Intézete szoros és mindmáig tartó kutatási és mobilitási kapcsolatot alakított ki az ELTE Földrajztudományi Központjával. Számos rangos tudományos társaság, köztük a Leopoldina Német Természettudományos Akadémia tagja, több németországi és nemzetközi egyetemi szövetségben viselt vezető tisztséget. Munkásságát világszerte elismerték, többek között a Francia Köztársaság Akadémiai Pálmarendjének legmagasabb, parancsnoki fokozatával, a japán kormány Felkelő Nap érdemrendjével és az Amerikai Geológiai Társaság Farouk El-Baz Sivatagkutatási Díjával tüntették ki.