Burgenland földrajzi felfedezése: tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között

2021.12.09.
Burgenland földrajzi felfedezése: tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között
Megjelent Jankó Ferenc, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék egyetemi docensének, könyve Burgenland földrajzi felfedezése: tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között címmel. A könyv a földrajzi tudás történetéről szól Burgenland, Ausztria száz évvel ezelőtt, a párizsi béketárgyalásokon megszületett tartománya kapcsán. Burgenland kiváló példa annak felismerésére, hogy a földrajzi tudás nem készen kapott, azt geográfusok és más földrajzi „tudáslétrehozók” alkotják, és akkoriban a terület átcsatolásának legitimálására, a tartomány földrajzi és turisztikai identitásának kiformálására, geopolitikai szerepének megragadására szolgált. Burgenland földrajzi diskurzusainak a két világháború közötti időszakra összpontosító történetét a Szerző térbeli és időbeli távlatokban gondolja újra.