Egyetemi kitüntetések az FFI-ből

2020.09.11.
Egyetemi kitüntetések az FFI-ből

Az ELTE tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén 2020. szeptember 4-én osztották ki az Egyetem által alapított díjakat. 

Az egyetemen kialakult hagyomány szerint a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen nyújtják át azokat a kitüntetéseket, amelyeket az Egyetem Szenátusa adományoz az egyetem oktatóinak, dolgozóinak és munkatársainak kiváló munkájuk elismeréseként.

Pro Universitate Emlékérem

Egyetemünk „Pro Universitate Emlékérem” kitüntetéssel ismeri el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú, vezető- oktatói, vezető-kutatói illetve vezetői tevékenységet. A kitüntetés az Egyetem alapításának 350. évfordulójára készült bronzplakett antikolt másolata.

Az Egyetem Szenátusa a „Pro Universitate Emlékérem" ezüst fokozatát adományozta a Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézetéből Csüllög Gábor adjunktusnak.

Trefort Ágoston Emléklap

Az ELTE szabályzata szerint „Trefort Ágoston Emléklap” adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Az Egyetem vezetése „Trefort Ágoston Emléklapot” adományozott a Természettudományi Kar Földrajz- Földtudományi Intézetéből Rábl Erzsébet technikusnak.

Gratulálunk a díjazottaknak az egyetemi kitüntetésekhez!

Az ELTE TTK többi díjazottjáról itt olvashatunk