Elhunyt Géczy Barnabás az Őslénytani Tanszék professor emeritusa

2022.07.31.
Elhunyt Géczy Barnabás az Őslénytani Tanszék professor emeritusa

Pénteken, július 29-én hajnalban eltávozott közülünk Géczy Barnabás professzor, az Őslénytani Tanszék egyetemi tanára. Oktatói munkásságával – modern előadásaival, jegyzeteivel, majd tankönyveivel – geológus hallgatók több generációjának tudását alapozta meg is fejlesztette. Kutatói munkássága az egész magyar őslénytanra előremutató hatást gyakorolt, erősítette a magyar jura- és ammonitesz-kutatások megbecsültségét a földtudományok hazai és nemzetközi szakköreiben, és hozzájárult a magyar tudományosság elismertségéhez.

Hálával és tisztelettel emlékeznek rá tanítványai és fiatalabb munkatársai. Nyugodjék békében.