FFI-s sikerek a 36. OTDK FiFöMa szekciójában

2023.04.24.
FFI-s sikerek a 36. OTDK FiFöMa szekciójában

A középiskolások között BRONZ: 

Verasztó Teó: Az InSight szeizmikus adatainak statisztikai vizsgálata Témavezetők: Kurfis-Pál Bernadett, Fockter Zoltán Péter 

A környezettudomány földtudományi alkalmazásai tagozat különdíj: 

Oláh Soma: Minden csepp számít - célzott felszínalatti vízutánpótlás lehetőségének vizsgálata egy Duna-Tisza közi településen Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit, Szijártó Márk, Visnovitz Ferenc 

Alkalmazott földtudományok tagozat 1. helyezés: 

Dévény Zoltán: A művelés elhagyásának hatása a talaj szerves anyagára Témavezető: Jakab Gergely 

Ásványtan és teleptan tagozat  2. helyezés:

Salamon Botond: A szarvaskői Denevér táró wehrlitjének újravizsgálata : petrográfiai jellemzők és a kőzetalkotók szulfidolvadék zárványai Témavezető: Molnár Ferenc 

MFT különdíj: Lipp Kristóf: A rudabányai szfalerit genetikai vizsgálata Témavezető: B. Kiss Gabriella 

Geofizika tagozat  

1. helyezés: Cziráki Kamilla: A Hold gravitációs terének ellipszoidi közelítése: a legjobban illeszkedő ellipszoid paramétereinek geofizikai megbecslése Témavezető: Timár Gábor  

2. helyezés: Németh Kolos: 2D menetidő tomográfia részletes vizsgálata és alkalmazása fázissebesség térképek előállítására Témavezető: Timkó Máté 

Különdíj: Szlukovinyi Áron: Használható-e kutakban mért geotermikus gradiens a kőzetek hővezetőképességének számítására? Témavezetők: Lenkey László, Szijártó Márk 

Környezeti radioaktivitás tagozat különdíj:  

Molnár Bence: Radioaktív forrásvizek? Kőzet-víz kölcsönhatások nyomában a Soproni hegységben Témavezetők: Baják Petra, Erőss Anita 

Magmás és metamorf kőzettan, geokémia tagozat 

1. helyezés: Horváth Laura, Vágó Sándor: Gyulladásos metamorf kőzetek vizsgálata a Salgótarjáni- medence Rónabányán kibukkanó miocén rétegsorában. Témavezetők: Biró Máté, Weiszburg Tamás 

2. helyezés: Krasznai Márton János: Az Andoraktályai piroklasztit sorozat. Kitörési folyamatok rekonstrukciója és korreláció más képződményekkel. Témavezetők: Biró Tamás, Hencz Mátyás 

Különdíj: Kovács Dániel: Névlegesen vízmentes ásványok szerkezeti-hidroxil tartalmának vizsgálata a dél- hargitai shoshonitokban. Témavezetők: Gál Ágnes, Kovács István János 

Megújuló energiaforrások tagozat 

1. helyezés: Bodóczy liana Dimitrula: Napelem panelek felületén megtapadó szennyeződések vizsgálata. Témavezetők: Aradi László, Lovász Anikó 

2. helyezés: Turai Martin: Az agrofotovoltaikus rendszerek és hazai potenciálja. Témavezető: Munkácsy Béla 

Negyedidőszak és geomorfológia tagozat 1. helyezés: 

Iván Levente Botond: Magas-Tátra -  recens természeti veszélyek és outdoor turizmus. Témavezetők: Jó Viviána, Nagy Balázs  

Őslénytan és történeti földtan tagozat 

1. helyezés: Szabó Nimród Zombor: Késő kréta krokodil fogak komplex vizsgálata közép európai lelőhelyekről Témavezető: Ősi Attila 

2. helyezés: Vadler Emma: A barnagi Akol-domb középső triász conodonta biosztratigráfiája Témavezető: Karádi-Kapiller Viktor 

Különdíj: Heszler Bernát: A középső-késő jura átmenet klíma és környezetváltozásai dél angliai belemniteszek és kagylók geokémiai adatai alapján Témavezetők: Dr. Pálfy József, Gregory Price 

Távérzékelés és térinformatika tagozat 1. helyezés: 

Sipőcz Jázmin: Interferometrikus koherencia mezőgazdasági alkalmazhatóságának vizsgálata Témavezető: Friedl Zoltán 

Asztrodinamika és relativitáselmélet 2. díj: 

Fröhlich Viktória: Kísérők végzetes tánca II-es típusú szupernóvák körül Témavezető: Regály Zsolt  

Asztrofizika 

1. helyezés: Kalup Csilla: Porral takarva: dudor vidéki gömbhalmazok szín-fényesség Témavezetők: Dr. Molnár László, Dr. Szabó M. Gyula  

2. helyezés: Varga Vázsony: Pontosabb RR Lyrae fotometriai fémességek nyomában a Gaia űrtávcsővel Témavezető: Dr. Molnár László 

Különdíj: Világos Blanka: Báriumcsillagok elemgyakoriságai gépi tanulással Témavezetők: Dr. Cseh Borbála, Dr. Kovács József 

Különdíj: Harmati Beáta: Csillagok luminozitásának és sugarának meghatározása új bolometrikus korrekciók alapján Témavezető: Dr. Mészáros Szabolcs 

Galaktikus és extragalaktikus csillagászat 

1. helyezés: Világos Blanka: Az alfa-elemek kémiai fejlődése a Tejútrendszerben  Témavezető: Dr. Mészáros Szabolcs 

2. helyezés: Koncz Bendegúz: Ütköző galaxisok vizsgálata az ELTE - TTK Joó András Péter, 2 Illustris szimulációban Témavezetők: Joó András Péter, Dr. Tóth L. Viktor 

Naprendszerkutatás, változócsillagászat 

1. helyezés: Gáliková Barbara, Pádár Noémi: A napaktivitás előrejelzése – az empirikus és numerikus vizsgálatok összekapcsolásának lehetőségei Témavezető: Forgácsné Dr. Dajka Emese  

2. helyezés: Takács Nóra: A felszín szórásának hatása a főövi kisbolygók alak és forgástengely modellezésére Témavezetők: Dr. Kiss Csaba, Dr. Pál András 

Különdíj: Magyar Laura Gréta: Történelmi napciklusok epocháinak rekonstrukciója proxy adatok alapján Témavezető: Dr. Petrovay Kristóf 

Gratulálunk minden résztvevőnek és a felkészítő témavezetőknek!