Földtudományi alapszak

Földtudományi alapszak

Felvételi pontszámítás:

Első lehetőség: tanulmányi pontok (*) (max. 200 pont) + érettségi pontok (**) (max. 200 pont) + többletpontok (max. 100 pont).

Második lehetőség: érettségi pontok (**) kétszerezésével (max. 400 pont)  + többletpontok (max. 100 pont).

A két lehetőség közül a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítás szerint számoljuk a felvételi összpontszámot.

*: Tanulmányi pontok: az alábbi öt középiskolai tantárgy két utolsó tanult évének év végi osztályzatai összege – szorozva kettővel (max. 100 pont) + az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy választott tárgy százalékos eredményének átlaga (max. 100 pont).

Az öt tantárgy a következő:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga, kerekítés nélkül),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom)
 • egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány.

**: Érettségi pontok: A választott szakon felvételi követelményként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek összege. Az érettségi pontok száma egyenlő az adott vizsgatárgyból az érettségin elért százalékos eredménnyel (vagyis ha valaki pl. 78%-osra érettségizett, akkor az 78 pontot ér). A kötelező emelt szintű érettségire nem jár többletpont. Amennyiben a jelentkező a másik választott érettségi vizsgatárgyat is emelt szinten teljesíti, úgy 50 többletpontra jogosult. Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, amennyiben – részben – annak az eredményéből történik az érettségi pontok kiszámítása.

Választható érettségi vizsgatárgyak (a felsoroltak közül kettő, amelyek közül legalább az egyik emelt szinten):

 • földrajz
 • fizika
 • matematika
 • kémia
 • természettudomány
 • informatika
 • biológia
 • egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (***)
 • egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (****).

***: A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek.

****: A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, vízügyi ismeretek.

Magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:

 • B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga: 28 többletpont,
 • C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga: 40 többletpont.

A specializálódás (geológus, meteorológus, geofizikus, csillagász, térképész-geoinformatikus, geográfus) az első félév elvégzése után történik. A specializációk indítása létszámfüggő, a specializációk felvételének feltételeit a Kar és a szakot gondozó Földrajz- és Földtudományi Intézet határozza meg.

Részletes információk a Természettudományi Kar felvételi rendjével kapcsolatban: ITT

Információk a földtudomány alapszakkal kapcsolatban a felvi.hu-n: ITT