Hallgatók toborzása a Petrik Pályaorientációs Napokon

2023.04.23.
Hallgatók toborzása a Petrik Pályaorientációs Napokon

Az FFI oktatói 2023. január 30-án és 31-én a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumban mutatták be a földrajz és földtudományi szakterületek továbbtanulási perspektíváit, kurrens és népszerű kutatási irányzatait. 

A hétfői napon Harangi Szabolcs igazgató köszöntötte a hallgatókat és mutatta be az intézetet. Timár Gábor igazgatóhelyettes a földtudományi képzési kínálatot és kimeneti lehetőségeket foglalta össze, majd Szabó Pál, a Regionális Tudományi Tanszék vezetője a földrajz alapszakot mutatta be ebből a szempontból. Ezt követően Mészáros Róbert, a Meteorológiai Tanszék vezetője az időjárás előrejelzéstől a klímakutatásig, a meteorológia szakterület lehetőségeiről tartott rövid bemutatót. Harmat Ádám doktorandusz hallgató az energiaválság kapcsán a Földrajztudományi Központba folyó kutatásokról és lehetőségekről beszélt. Erőss Anita, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék kutatója a felszínalatti vizek globális természeti és társadalmi kihívásokban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet. Baloghné Kiss Gabriella, az Ásványtani Tanszék habilitált adjunktusa a nyersanyagkutatás kihívásait és perspektíváit vázolta fel. 

A keddi napon a 9–10. évfolyamoknak szóltak előadásaink. Botfalvai Gábor, az Őslénytani Tanszék adjunktusa a tanszéken folyó kutatásokról, őslénytani érdekességekről tartott rövid bemutatót. Markó Ábel doktorandusz Oláh Soma földtudományi alapszakot végzett hallgatóval együtt interaktív kérdésekkel készült és nyújtott betekintést a hidrogeológia tudományterületébe. Végezetül Berki Márton, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék adjunktusa a földrajz alapszak terepgyakorlataiból ízelítőt nyújtva hívta fel a figyelmet arra, hogy “Földrajz az egész világ”. 

A résztvevő diákoknak mindkét nap lehetőségük nyílt az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetének standjánál érdeklődni és kérdéseket feltenni oktatóink mellett jelenlevő hallgatóinknak is.