MEGJELENTEK AZ OTKA 2023. ÉVI FELHÍVÁSAI

2023.04.06.
MEGJELENTEK AZ OTKA 2023. ÉVI FELHÍVÁSAI
Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló pályázat idén is a megszokott kategóriákat követi. A "Posztdoktori kiválósági program" karrierjük korai szakaszában támogatja a tudományos fokozatukat 5 éven belül megszerzett fiatalokat, míg a "Fiatal kutatói kiválósági program" már a saját, önálló kutatási téma elindításához és az önálló kutatócsoport létrehozásához ad segítséget. A tapasztaltabb kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok a Kutatói témapályázat keretében igényelhetnek támogatást. Emellett külön alprogram segíti a magyar-szlovén nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatások támogatását.

A pályázatot kiíró és lebonyolító Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal továbbra is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a támogatott projektek minél egyszerűbb adminisztrációval, rugalmas költségelszámolással valósulhassanak meg, annak érdekében, hogy a kutatók elsősorban a kutatási eredményekre tudjanak koncentrálni. Fontos követelmény a színvonalas publikálás, hogy a pályázati támogatásból létrejött kutatási eredményeket ne csak egy szűk szakmai réteg ismerje meg, hanem a nemzetközi tudományos közösség, sőt a széles nyilvánosság számára is láthatóvá váljanak. A nyertes kutatók feladata, hogy publikációikat a nyílt hozzáférés (Open Access) jegyében térítésmentesen elérhetővé tegyék. Az OTKA támogatási rendszer ennek költségeire is projektenként elkülönített fedezetet biztosít.

Az idei évben következő felhívásokra nyújtható be pályázat:

Posztdoktori Kiválósági Program (PD_23)
A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2018. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.
További információk: PD_23

Fiatal kutatói kiválósági program (FK_23)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2011. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet:
További információk: FK_23

Kutatási témapályázat (K_23) 
A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon.
További információk: K_23

Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat (SNN_23)
A felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése.
További információk: SNN_23

A belső ügymenetről készült összefoglaló és az ELTE adataival kitöltött nyilatkozat formanyomtatvány letölthető az ELTE EPER-ből az aktuális felhívás végén.