Nyertes "OTKA" kutatási pályázatok a Földrajz- és Földtudományi Intézetben

2020.09.05.
Nyertes

Az NKFI Hivatal augusztus végén hirdette ki az "OTKA" kutatási pályázaton nyertesek névsorát. A legutóbbi pályázaton 2 kutatási témapályázat, 3 fiatal kutatói és 2 posztdoktori pályázat nyert az intézetben. Most összesen 6 támogatott kutatási pályázatunk van!

A Földrajz- és Földtudományi Intézetben a következő kutatók nyertek támogatást tudományos munkájukhoz:

Kutatási témapályázatok

Fodor László (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport és MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport): A riftesedéstől a differenciális függőleges kéregmozgásokig: a kéregdeformáció, lepusztulás, üledékképződés és litoszféra-folyamatok összekapcsolása - esettanulmányok a Pannon-medencében

Harangi Szabolcs (Kőzettan-Geokémiai Tanszék és MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport): Kristálykásától a vulkánkitörésig

Novothny Ágnes (Természetföldrajzi Tanszék): A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez.

Pálfy József (Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék és MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport): A mezozoikum globális eseményeinek sokoldalú vizsgálata: gyors felmelegedések, anoxikus és óceánsavasodási események és kihalások időbelisége, okai és következményei

„OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázatok

Mohr Emőke (Őslénytani Tanszék): Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján.

Pinke Zsolt (Természetföldrajzi Tanszék): Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein

Gratulálunk és eredményes kutatómunkát kívánunk!

Borítókép forrása: magyardinoszaurusz.hu