Földrajz alapképzés (BSc)

Földrajz alapképzés (BSc)

Szakismertető

A földrajz alapszak (BSc) végére hallgatóink alapos ismeretekkel rendelkeznek Földünkről, különösképpen Európa és hazánk természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi fejlődési folyamatairól, jelenlegi viszonyairól, valamint korszerű földrajzi szemlélettel bírnak, és megfelelő áttekintésük van a rokon tudományok legfontosabb szakterületeiről, eredményeiről. Emellett a képzés során elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet átfogó értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, gyakorlatban is alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a földrajzi környezet rendszereiről, azok működéséről, továbbá képesek kutatási mélységű elemzések készítésével részt venni a döntés-előkészítési folyamatokban.

Részletesebben: ITT


Tantervi háló

Szakfelelős: Nagy Balázs egyetemi docens

Színes, jól áttekinthető tantervi hálók specializációk szerint

Regionális elemző

Táj- és környezetföldrajz

Terület- és településfejlesztő

Turizmus

Részletes tantervi háló excel formátumban (egyben):

2019-es verzió

2017-es verzió

régibb verziók a Tanulmányi Hivatal honlapján


Záróvizsga

Záróvizsga tételek 2020-tól (közös, Táj- és Környezetföldrajz specializácó, Terület- és településfejlesztő specializáció, Regionális elemző specializáció)

Záróvizsga tételek 2021-től (Turizmus specializáció)


Szakdolgozati útmutatók

Bár hasonlók a követelmények, de a pontos jellemzők attól függenek, hogy melyik tanszéken készül a dolgozat.

  • Ha a Környezet-és Tájföldrajzi Tanszéken, akkor ITT

  • Ha a Regionális Tudományi Tanszéken, akkor ITT

  • Ha a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken, akkor ITT

  • Ha a Természetföldrajzi Tanszéken, akkor ITT