Geográfus mesterképzés (MSc)

Geográfus mesterképzés (MSc)

Szakismertető

A geográfus mesterszakos  (MSc) képzés során mélyebb, strukturáltabb, tágabb környezetben alkalmazható, differenciáltabb ismereteket szerezhetnek hallgatóink. Ez öt szakosodási lehetőség formájában ölt testet. A terület- és településfejlesztési specializáción végzettek a térismereti, terület- és településfejlesztési szakismeretek mellett jelentős tudásra tesznek szert más társadalomtudományok, valamint a geoinformatika és a környezetvédelem köréből is. A regionális elemző specializáció az egyre felértékelődő döntéselőkészítési folyamatok elvégzéséhez készít fel szakembereket. A környezetelemző specializáció egyesíti a korábbi környezetföldrajzi és geomorfológia specializációk előnyeit, sok esetben alternatív tárgyfelvételi lehetőségeket kínálva. A környezetelemző egyrészt a környezetvédelem és a környezetpolitika tudományos megalapozásához, illetve az elemzésekhez szükséges ismeretekre tesz szert, ugyanakkor a földfelszín formáinak alaposabb megismerésében és kutatásában is elmélyülhet, miközben mindehhez praktikus térinformatikai készségeket is szerez. A geoinformatika specializáció pedig kifejezetten gyakorlatias képzést nyújt, ahol a földrajzi ismeretek bővítése mellett az informatikai eszköztár elsajátításán van a hangsúly.

Aki a kutatás iránt édeklődik, annak az MSc végzettség megszerzése után lehetősége van a Phd (doktori) képzésben való részvételre a Földrajz- és Földtudományi Doktori Iskolában. A hallgatók kutatási tevékenységének támogatásáról tanúskodik, hogy diákjaink az elmúlt években rendre kiemelkedő eredményeket értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. 

Az elméleti kutatások mellett azonban a gyakorlati készségek elsajátítása is nagy hangsúllyal szerepel az oktatásban. Az itt végzett hallgatók piacképes diplomával kerülnek ki az „életbe” (különböző földrajzi és más tudományos kutatóhelyek, iskolák, felsőoktatási intézmények, a terület- és településfejlesztés, a gazdaság, a statisztika, a környezetvédelem, a vízügy stb. kormányzati szervei, ezek háttérintézményei, vidéki kirendeltségei, a települési, területi önkormányzatok, a területi és települési elemzéssel, környezetvédelmi hatástanulmányok készítésével, vagy az ezekre épülő terület-, táj- és ingatlangazdálkodással, tanácsadással, pályázatkészítéssel, projektszervezéssel, település- és régiómarketinggel stb. foglalkozó hazai és nemzetközi cégek, Európai Uniós intézmények), ahol ismereteik, diplomájuk a köz- és piaci szféra jó megítélése alá esik.


Tantervi háló

Szakfelelős: Karátson Dávid egyetemi tanár

Részletes tantervi háló excel formátumban (egyben):

2019-es verzió

régibb verziók a Tanulmányi Hivatal honlapján


Záróvizsga


Szakdolgozat

Bár hasonlók a követelmények, de a pontos jellemzők attól függenek, hogy melyik tanszéken írod.

  • Ha a Környezet-és Tájföldrajzi Tanszéken, akkor ITT

  • Ha a Regionális Tudományi Tanszéken, akkor ITT

  • Ha a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken, akkor ITT

  • Ha a Természetföldrajzi Tanszéken, akkor ITT


MSc Felvételi