MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport


Oktatók, kutatók

Podani János Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 8193
Szoba: 7.504
E-mail: podani@ludens.elte.hu