Excellency Network for Research and Assessment of Geofluids (ENeRAG)

Excellency Network for Research and Assessment of Geofluids (ENeRAG)

A projekt weboldala:  http://enerag.elte.hu/

A fluidumok, a felszínalatti víz, a geotermikus és hidrotermális fluidumok s ezek összefüggéseinek ismerete meghatározza a vízgazdálkodás, a geotermikus energiahasznosítás és az ásványi nyersanyagok feltárásának és hasznosításának lehetőségeit. Az ENeRAG projekt innovatív gondolata a különböző eredetű felszínalatti fluidumok együttes, rendszer szintű vizsgálata, mely a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra kutatási tevékenységének alapkoncepciója is. Mindez utat nyit a fluidumokkal összefüggő folyamatok jobb megértéséhez és a kinyerésükre alkalmazott technológiák hatékony fejlesztéséhez.

A program fő célja, hogy nemzetközi kiválósági hálózatépítés révén erősítse az ELTE kutatási és innovációs kapacitását a felszínalatti fluidumok területén.

Az ENeRAG projektben számos szakmai továbbképzési workshop, innovációs videoképzés, nyári és téli iskola, szakértői látogatás, hallgatói és kutatói csereprogram, laboratóriumi és terepgyakorlat valósulhat meg, melybe mester- és doktorandusz hallgatók is bekapcsolódnak. A pályázatban a kutatási eredmények és a gyakorlat összekapcsolódik a partnerek – köztük az MBFSZ, az OVF, a BGyH Zrt., a Pannergy és az EU Fire – révén. Ez a konstrukció számottevően hozzájárul a kutatási eredmények összehangolt interpretációhoz, a gyakorlati alkalmazás területén a tudástranszferhez és a jogi szabályozás hatékonyabbá tételéhez. A projekt várhatóan elősegíti a geofluidumok fenntartható hasznosítását Magyarországon és az EU-ban egyaránt.

A pályázat megvalósítása eredményeként az ELTE a geofluidumok területén európai és nemzetközi szinten elismert központtá fejlődhet, és további nemzeti és EU támogatásokat nyerhet el.

Projekt vezető: Mádlné Szőnyi Judit

Projektmenedzser: Erhardt Ildikó

Résztvevő kutatók: Erőss Anita, Zentainé Czauner Brigitta, Havril Tímea, Tóth Ádám, B. Kiss Gabriella, Galsa Attila