Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaság (GINOP)

Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaság (GINOP)

Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért

A projekt weboldalahttp://agromo.agrar.mta.hu/

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE TTK) által létrehozott konzorcium 2016 decemberében nyerte el az "Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása a Klímaadaptív és Fenntartható Mezőgazdaságért" című GINOP pályázatot. A projekt a hazai mezőgazdaság fenntartható és klímabarát fejlesztéséhez kíván hozzájárulni egy interdiszciplináris kísérleti környezet kiépítésével, és egy ún. Integrált Modellrendszer szoftver létrehozásával, amely képes számszerűsíteni a hazai mezőgazdasági termelés jövőbeli alakulását a klímaváltozási és agrárközgazdasági forgatókönyvek függvényében.

A projekt fő célkitűzései:

1. Multidiszciplináris kutatóműhely kialakítása, amely a légkör-talaj-növény rendszerhez kapcsolódó tudományterületek hazai elméleti és gyakorlati szakértőit foglalja magába.

2. Holisztikus rendszerértelmezési szemléleten alapuló agro-pedo-klimatológiai kísérleti platform létrehozása Martonvásáron, amely ötvözi a tartamkísérletek hagyományait, illetve a klímakamrás stresszkutatások tapasztalatait a legmodernebb mérési és infokommunikációs technológiák által kínált lehetőségekkel.

3. Korszerű éghajlati projekciók készítése, amelyek segítségével megbízhatóbb becslések készíthetők a mezőgazdasági termelés jövőbeli alakulására vonatkozóan.

4. Rugalmasan adaptálható (moduláris, nyílt forráskódú) Integrált Modellrendszer (AgroMo) kialakítása, amely a magyar mezőgazdasági rendszer működését szimulálja térben explicit módon, több lehetséges léptékben: parcella, farm, regionális és nemzetgazdasági szinten is.

5. Stratégiák (konkrét ajánlások) kidolgozása eltérő léptékben a mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére és a mezőgazdasági eredetű környezeti károk enyhítésére a felhalmozott adatok és a kiépített modellrendszer felhasználásával.

Projekt vezető: Fodor Nándor

Szakmai vezető az ELTE részéről: Barcza Zoltán

Résztvevő kutatók az ELTE részéről: Bartholy Judit, Bottyán Emese, De Luca Giulia, Dobor Laura, Filep Tibor, Haszpra László, Hidy Dóra, Hollós Roland, Horváth Ferenc, Ittzés Dóra, Kis Anna, Kovács Richárd, Kristóf Erzsébet, Kröel-Dulay György, Lellei-Kovács Eszter, Mészáros Róbert, Molnár András, Nagy Zoltán, Papp Gábor, Pék Virág, Pintér Kriszta, Pongrácz Rita, Rada Mátyás, Salma Imre, Szalai Zoltán, Szelepcsényi Zoltán, Zacháry Dóra