Szerves Kémiai Tanszék


Oktatók, kutatók

Bánóczi Zoltán egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1414
Szoba: 437
E-mail: banoczi@elte.hu
Dókus Endre Levente tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1430
Szoba: 546
E-mail: doehabt@caesar.elte.hu
Durkó Gábor mesteroktató
Telefon/Mellék: 1654
Szoba: 435
E-mail: gabor.durko@ttk.elte.hu
Enyedi Kata Nóra tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 1426
Szoba: 448
E-mail: kata.nora.enyedi@ttk.elte.hu
Farkas Ödön Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1435, 1257
Szoba: 447, 528
E-mail: farkas@chem.elte.hu
Farkas Viktor tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 6746
Szoba: 4.104
E-mail: viktor@chem.elte.hu
Horváti Kata tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 1409
Szoba: 436
E-mail: khorvati@elte.hu
Karancsiné Dr Menyhárd Dóra tudományos főmunkatárs
Telefon/Mellék: 6547
Szoba: 5.123
E-mail: dora.k.menyhard@ttk.elte.hu
Kiss-Szemán Anna Júlia tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 6547
Szoba: 5.123
E-mail: kszemananna@chem.elte.hu
Láng Emma egyéb
Telefon/Mellék: 1601
Szoba: 5.90
E-mail: elang@chem.elte.hu
Mező Gábor Miklós tudományos tanácsadó
Telefon/Mellék: 1433
Szoba: 441
E-mail: gabor.mezo@ttk.elte.hu
Novák Zoltán egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1608
Szoba: 636
E-mail: novakz@elte.hu
Perczel András Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1653
Szoba: 427
E-mail: perczel@chem.elte.hu
Rábai József Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1416
Szoba: 438
E-mail: rabai@elte.hu
Stráner Pál tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 6429
Szoba: 4.102
E-mail: pstraner@chem.elte.hu
Szabó Dénes Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1412
Szoba: 445
E-mail: denes.szabo@ttk.elte.hu
Taricska Nóra tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 6429
Szoba: 4.102
E-mail: nora.taricska@ttk.elte.hu
Vass Elemér egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1654
Szoba: 435
E-mail: evass@elte.hu