Kémiai Intézet


Oktatók, kutatók

Ábrahám Ágnes tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 1316
Szoba: 305
E-mail: abraham.agnes@ttk.elte.hu
Bánóczi Zoltán egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1414
Szoba: 437
E-mail: banoczi@elte.hu
Baranyai András Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1333
Szoba: 540
E-mail: baranyai@chem.elte.hu
Bencze László Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1571
Szoba: 025
E-mail: bencze@caesar.elte.hu
Bodor Andrea habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1212
Szoba: 362
E-mail: abodor@caesar.elte.hu
Borbély Adina Noémi tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 1416
Szoba: 438
E-mail: adina.borbely@ttk.elte.hu
Csámpai Antal Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 6591
Szoba: 439
E-mail: csampai@chem.elte.hu
Császár Attila Géza Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1629
Szoba: V. 539
E-mail: attila.csaszar@ttk.elte.hu
Csörgeiné Kurin Krisztina Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1241
Szoba: 357
E-mail: krisztina.kurin@ttk.elte.hu
Dr. Dókus Endre Levente tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1414
Szoba: 437
E-mail: doehabt@caesar.elte.hu
Durkó Gábor mesteroktató
Telefon/Mellék: 1654
Szoba: 435
E-mail: gabor.durko@ttk.elte.hu
Dürvanger Zsolt tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 6547
Szoba: 5.123
E-mail: drvanger@caesar.elte.hu
Eke Zsuzsanna Dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1612
Szoba: 650
E-mail: zsuzsanna.eke@ttk.elte.hu
Enyedi Kata Nóra tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 1426
Szoba: 448
E-mail: kata.nora.enyedi@ttk.elte.hu
Farkas Ödön Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1435, 1257
Szoba: 447, 528
E-mail: farkas@chem.elte.hu
Farkas Viktor tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 6746
Szoba: 4.104
E-mail: farkas.viktor@ttk.elte.hu
Fekete Éva tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1128
Szoba: 141
E-mail: eva.fekete@ttk.elte.hu
Füzesi István egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 346
Szoba: 226
E-mail: fuzesi.istvan@sek.elte.hu
Gyulai Gergő egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1316
Szoba: 305
E-mail: gyulai.gergo@ttk.elte.hu
Harmat Veronika egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 6547
Szoba: 5.123
E-mail: veronika.harmat@ttk.elte.hu
Homonnay Zoltán Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1564
Szoba: 143
E-mail: homonnay@ttk.elte.hu
Horváti Kata tudományos főmunkatárs
Telefon/Mellék: 1409
Szoba: 436
E-mail: khorvati@elte.hu
Hudecz Ferenc Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 6428
Szoba: 4.101
E-mail: fhudecz@elte.hu
Inzelt György Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 1510
Szoba: 2.117
E-mail: gyorgy.inzelt@ttk.elte.hu
Jeszenszki Péter tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: -
Szoba: 543
E-mail: jeszenszki.peter@ttk.elte.hu
Karancsiné Dr Menyhárd Dóra tudományos főmunkatárs
Telefon/Mellék: 6547
Szoba: 5.123
E-mail: dora.k.menyhard@ttk.elte.hu
Kardos Attila tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 36304790255
Szoba: 301
E-mail: kardosattila@student.elte.hu
Keszei Ernő Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1904
Szoba: 148
E-mail: keszei@chem.elte.hu
Kiss Edina mesteroktató
Telefon/Mellék: 1207
Szoba: 523
E-mail: edina.kiss@ttk.elte.hu
Kiss-Szemán Anna Júlia tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 6547
Szoba: 5.123
E-mail: anna.kiss-szeman@ttk.elte.hu
Kovács Krisztina egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1565
Szoba: 013
E-mail: krisztina.kovacs@ttk.elte.hu
Láng Emma egyéb
Telefon/Mellék: 1601
Szoba: 5.90
E-mail: elang@chem.elte.hu
Láng Győző Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1107
Szoba: 2.114
E-mail: langgyg@caesar.elte.hu
Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 6587
Szoba: 542
E-mail: gmagyarf@elte.hu
Mátyus Edit egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1216
Szoba: 546
E-mail: edit.matyus@ttk.elte.hu
Mészáros Róbert egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1906
Szoba: 355
E-mail: meszaros@chem.elte.hu
Mező Gábor Miklós tudományos tanácsadó
Telefon/Mellék: 1433
Szoba: 441
E-mail: gabor.mezo@ttk.elte.hu
Mihucz Viktor Gábor Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: -
Szoba: 361
E-mail: viktor.mihucz@ttk.elte.hu
Molnár István tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1313
Szoba: 350
E-mail: istvan.molnar@ttk.elte.hu
Novák Zoltán egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1608
Szoba: 636
E-mail: novakz@elte.hu
Perczel András Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1653
Szoba: 427
E-mail: perczel@chem.elte.hu
Rábai József Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 1416
Szoba: 438
E-mail: rabai@elte.hu
Rohonczy János Dr. habil. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1606
Szoba: 637
E-mail: janos.rohonczy@ttk.elte.hu
Salma Imre Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1905
Szoba: 355
E-mail: salma@chem.elte.hu
Sebák Fanni tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1165
Szoba: 349
E-mail: fanni.sebak@ttk.elte.hu
Sinkó Katalin Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1116
Szoba: 352
E-mail: sinkokatl@caesar.elte.hu
Steckel Arnold tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1416
Szoba: 438
E-mail: arnold.steckel@ttk.elte.hu
Stráner Pál tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 6429
Szoba: 4.102
E-mail: pstraner@chem.elte.hu
Surján Péter Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1632
Szoba: 640
E-mail: peter.surjan@ttk.elte.hu, surjan@chem.elte.hu
Süvegh Károly egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1576
Szoba: 010
E-mail: karoly.suvegh@ttk.elte.hu
Szabados Ágnes habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1202
Szoba: 644
E-mail: szabados@caesar.elte.hu
Szabó Dénes Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1412
Szoba: 445
E-mail: denes.szabo@ttk.elte.hu
Szalai István Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1902
Szoba: 358
E-mail: szalai.istvan@chem.elte.hu
Szalay Luca Dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1517
Szoba: 522
E-mail: luca.szalay@ttk.elte.hu
Szalay Péter Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1631
Szoba: 642
E-mail: szalay@chem.elte.hu
Szalay Roland Dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1607
Szoba: 638
E-mail: szalayr@chem.elte.hu
Szekeres Krisztina Júlia tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 1527
Szoba: 122
E-mail: krisztina.szekeres@ttk.elte.hu
Szidarovszky Tamás János tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 6505
Szoba: 5.116
E-mail: tamas821@caesar.elte.hu
Szoboszlai Norbert egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 6430
Szoba: 150
E-mail: norbert.szoboszlai@ttk.elte.hu
Tarczay György Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 6587
Szoba: 542
E-mail: tarczay@chem.elte.hu
Taricska Nóra tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 6429
Szoba: 4.102
E-mail: nora.taricska@ttk.elte.hu
Tatár Enikő Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1209
Szoba: 360
E-mail: eniko.tatar@ttk.elte.hu
Tolnai Gergely László egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1076
Szoba: 537
E-mail: tolnai@chem.elte.hu
Tóth Gergely egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1134
Szoba: 541
E-mail: gergely.janos.toth@ttk.elte.hu
Turányi Tamás egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1109
Szoba: Kémia 146
E-mail: turanyi@chem.elte.hu
Túri László Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1498
Szoba: V.119
E-mail: laszlo.turi@ttk.elte.hu
Vácziné Dr Schlosser Gitta Zsófia tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: 1415
Szoba: 434
E-mail: sch@chem.elte.hu
Varga Imre Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: -
Szoba: 351
E-mail: imo@chem.elte.hu
Varga Imre Péter Dr. egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1208
Szoba: 359
E-mail: vargaip@chem.elte.hu
Dr. Vasanits Anikó egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1210
Szoba: 354
E-mail: vasanits.aniko@ttk.elte.hu
Vass Elemér egyetemi docens
Telefon/Mellék: 1654
Szoba: 435
E-mail: evass@elte.hu
Vass Gábor Dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1626
Szoba: 644
E-mail: vassg@elte.hu
Vesztergom Soma egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1505
Szoba: 149
E-mail: vesztergom@chem.elte.hu
Záray Gyula Dr. egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 1513
Szoba: 2.115
E-mail: zaray@chem.elte.hu
Zhang Peng tudományos munkatárs
Telefon/Mellék: +36-1-372-2500 ext. 1909
Szoba: 153
E-mail: pengzhang@staff.elte.hu
Zsély István Gyula Dr. egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1201
Szoba: 147
E-mail: igyzsely@chem.elte.hu
Zsélyné Ujvári Mária egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 1201
Szoba: 147
E-mail: marcsi@chem.elte.hu

Tanszékek

Kutatócsoportok